úterý 19. září 2017

O marnosti moravského nacionalismu I. Stereotypy.

Jedním z mých zájmů je etnologie a etnografie, třebaže pouze v nadšeneckém stupni. Přestože živé etnické procesy, které se řešily v devatenáctém století, jsou dnes již, zdá se, ukončené a nepotřebují již žádných dalších debat, existuje v naší zemi jeden fenomén, který mi stojí za rozebrání. Jsou to rozličná hnutí za osamostatnění Moravy a její osvobození od jakéhosi českého jha, zkráceně tento fenomén nazvěme „moravský nacionalismus“. Lidé z Čech (ba i z Moravy) o tomto hnutí slyšeli, podle mého názoru, jen sporadicky a v podstatě je to nikdy příliš nezajímalo. Dle mého mínění to však stojí za jakési zmapování, ať už z důvodu vytvoření prostoru pro pseudoseriózní debaty, nebo pro pobavení. Mapa různých moravských hnutí a jejich členů by se totiž kolikrát až znepokojivě podobala mapě ezoslovanských sekt, nebo podobných pofiderních spolků. Než začnu otřásat samotnými principy moravského nacionalismu, bude zajímavé se podívat na jednotlivé stereotypy moravských separatistů a vlastenců, kteří představují celkovou masu budoucího „moravského národa“. Dostaneme tak představu, s jakými lidmi tu máme tu čest.


Moravané na demonstraci.

Pozn. autora pro moravské nacionalisty: Jsem Valach. Takže s vaším nejtypičtějším poloargumentem, že „jestli si čech, tak nechápu, co chceš řéct/my ti tvoje češštví nebereme/to je jasné, pokáď si čech, tak to nechápeš“ jděte do prdele.

 1. Romantický humanista
  Vystudoval libovolnou humanitní disciplínu, od práv až po filozofii. Svou nudnou práci si teď oživuje angažováním se v národním moravském hnutí, aby měl pocit, že dělá něco důležitého a pomáhá tvořit dějiny. Někdy i píše publikace o Moravě, o její zapomenuté slávě a o tom, jak nás všichni utlačujou (hlavně Češi). Někdy hrozí úzké prolnutí se Slovanským ezoterikem, což lze vysvětlit tím, že ezoslovanská hnutí přinášejí ideální řešení na národnostní otázky a on, vzdělán v oblasti živnostenského práva a ne historie, je pohlcen krásou kolovratů a autentických Perunových citátů. Zpravidla v hnutí zastává vedoucí funkce, díky svým vyšším intelektuálním schopnostem a předpokladům.
 2. Slovanský ezoterik
  Poměrně široký okruh lidí, které fascinuje staré, nepoznané a zapomenuté v jejich slovanské identitě. Ezoslovanské ptákoviny lze na Moravu našroubovat velmi dobře, tato témata mají totiž společné rysy – zapomenutost, zakázanost, a magičnost. Vlastní nejspíš Velesovu knihu, spisy o slovanských runách a zakázané slovanské historii, staré dvacet tisíc let. Dalšími rysy Ezoterika mohou být ekoterorismus, šovinismus, nebo antisemitismus.
 3. Důchodce filatelista
  Nejpočetnější část hnutí. Ne nutně důchodce a ne nutně filatelista, nicméně muži a ženy ve věku okolo 50-80, s klasickými koníčky, typu modelařina, filatelie a hlavně historie. Podzimu svého života se snaží dát obrys angažováním se v buditelském hnutí, které oblažuje svými postřehy, načtenými z knihy „Morava: země, která je a není“. Jelikož se naučil používat internet a sociální sítě, často se zapojuje do debat o národnosti, kde je jeho hlavním argumentem „kdysi tu byla Velká Morava a já si pamatuju, že nám císařpán dovolil říkat si Moraváci“. Romantický humanista často využívá důchodcovy nostalgie po Československu a po starých časech (kdy si onen ani neuvědomoval, že nějaká Morava existuje), pro dosažení svých vlastních parapolitických cílů.
 4. Sůl země
  Po důchodcích snad druhá nejpočetnější skupina, také nejradikálnější. Lidé se základním/středním vzděláním bez maturity, nasraní na celý svět, kteří se šílenství brání zapojením se do budování ideálního Moravského státu. Po šichtě na pile si pomocí WordArtu (pokud Word má) vytváří manifesty, jak skoncovat s Čechy a konečně osvobodit Moravany z cizí poroby. Častým rysem je antisemitismus, šovinismus a rusofilství. Nemyslím ten typ, který by si četl ve volném čase Puškina, ale radikální stranu konzervativní barikády, která nikdy v Rusku nebyla a nebude, dávají si na profily vlajky LDNR a hodlají osvobodit Slovanstvo s pomocí velkého Cara. Často píše v jakési primitivní verzi moravského dialektu, čímž umně maskuje svou 4 z češtiny.

   
Velitel Moravanů a jeho následovníci.

Skrze tento náhled si už nyní lze udělat představu, co to vlastně moravský nacionalismus z velké části je. Ano, všude se najdou rozumní a soudní lidé, jenže těch je v této oblasti skutečně málo. A je to logické – moravský nacionalismus bazíruje na myšlence jakéhosi ideálního Moravského státu/nezávislosti/národa, je tedy ornou půdou pro radikální a plytké názory. Většina členů je nespokojena se svým životem, nebo zažívá jakousi krizi identity, kterou má potřebu filtrovat ven.

Když jsme si nyní udělali jakýsi vstup a víme tedy, jak se přibližně moravský nacionalismus chová, můžeme rozebrat jeho základní ideologické principy. V příštím díle si takto ukážeme, na jak ve skutečnosti vratkých pilířích celá myšlenka stojí a proč nemá v současnosti naději na plnohodnotný politický, společenský a kulturní úspěch. 

Žádné komentáře:

Okomentovat