úterý 18. prosince 2018

Pan Vyhuk: hrdina našeho runetu

S panem Vyhukem jsem měl tu čest seznámit se již před nějakou dobou. Rodem z překrásné, bohaté a mocné Ukrajiny, tento sveřepý, sebevědomý a halasný člověk zpříjemňuje pobyt na internetu všem lidem dobré vůle, brání nevinné (pokud jsou z Ukrajiny) a sebevědomě bojuje slovem i činem proti všudypřítomnému lstivému a podlému zlu (pokud je ruské národnosti). Chtěl bych pana Vyhuka nyní oficiálně představit na našem blogu, prostřednictvím malého informativního portfolia.

K. Trutovskyj: Žně (také známo jako Patriotův sen)

pondělí 2. července 2018

Jak jsem přivážel východní kulturu

I stalo se, že, jsa příležitostným studentem ukrajinštiny, překládal jsem jistou povídku od soudobé ukrajinské autorky do češtiny. Příležitostný student znamená, že jsem se na ukrajinských předmětech (na kterých jsem vlastně moc neměl co dělat) čas od času schovával před reálnými povinnostmi a dělal křoví. Z této usilovné lopoty vznikl překlad, který byl prostě něčím prvním pokusem o překlad beletrie, takže si dovedete představit, že to žádná sláva nebyla. Na druhou stranu by se patřilo podotknout, že z díla diskutabilní kvality překladatel prostě majstrštyk neudělá, ať je sebelepší. Takto v procesu výuky spatřil svět můj první pokus o překlad a bylo to docela sranda a fajn.

Aby se člověk mohl účastnit takového projektu, je třeba nejprve vykonat zkoušky z ukrajinštiny.
Na obrázku zkouška z ukrajinské syntaxe; zleva: profesor, studentka.

čtvrtek 24. května 2018

Obhajoba fundované diplomky


Obor: Česká literatura
Diplomová práce: Odzemek jako specifický typ tance
Rok: 2018

Stručný záznam obhajoby diplomanta:
Má práce se jmenuje Odzemek jako specifický typ tance. O toto téma se zajímám docela dlouho, protože jsem před dvěma roky například psal bakalářskou práci na téma „Traktoriády v obci Zděchov“, takže jsem si řekl, že bych mohl pokračovat v tomto tématu. Na začátku práce jsem stanovil hypotézu, že odzemek je vlastně specifický druh tance. Prostřednictvím teoretických poznatků jsem došel k překvapivému závěru, že opravdu jde o specifický druh tance a dokonce spadá do systému folklorních děl. Pak jsem v praktické části analyzoval jednotlivá specifika odzemku, figury, pohyby a jejich historický vývoj. V závěru praktické části jsem vyvrátil stanovenou hypotézu, že odzemek je stejný jako všechny ostatní tance. K tomu faktu jsem dospěl absencí stejných figur u jiných tanců a naopak výskytem těchto figur u odzemku. Práce pro mě byla velmi přínosná a myslím, že práce bude přínosná pro všechny zájemce z oboru Česká literatura.