čtvrtek 24. května 2018

Obhajoba fundované diplomky


Obor: Česká literatura
Diplomová práce: Odzemek jako specifický typ tance
Rok: 2018

Stručný záznam obhajoby diplomanta:
Má práce se jmenuje Odzemek jako specifický typ tance. O toto téma se zajímám docela dlouho, protože jsem před dvěma roky například psal bakalářskou práci na téma „Traktoriády v obci Zděchov“, takže jsem si řekl, že bych mohl pokračovat v tomto tématu. Na začátku práce jsem stanovil hypotézu, že odzemek je vlastně specifický druh tance. Prostřednictvím teoretických poznatků jsem došel k překvapivému závěru, že opravdu jde o specifický druh tance a dokonce spadá do systému folklorních děl. Pak jsem v praktické části analyzoval jednotlivá specifika odzemku, figury, pohyby a jejich historický vývoj. V závěru praktické části jsem vyvrátil stanovenou hypotézu, že odzemek je stejný jako všechny ostatní tance. K tomu faktu jsem dospěl absencí stejných figur u jiných tanců a naopak výskytem těchto figur u odzemku. Práce pro mě byla velmi přínosná a myslím, že práce bude přínosná pro všechny zájemce z oboru Česká literatura.


neděle 11. března 2018

Co se děje na univerzitě

Přibližně před rokem jsem se setkal s jistou sérií článků, popisující historii lidstva z pohledů různých odvětví, mezi kterými vévodila především ekonomie. Všeobecně tyhle komplexní pohledy na historii žeru – no a v jednom z nich, když se autor přiblížil k dnešní době (psal o 20. stol. a studené válce), zazněla věta, kterou jsem si zapamatoval: „Vědecké prostředí je systém, který produkuje sám sebe“.  Kromě toho, že se autor vyjadřoval poměrně kriticky na adresu vysokoškolského vzdělávání na západě, jsem tuto vágní myšlenku tenkrát nemohl pochopit, ať jsem v kebuli šrotoval sebevíc. Za rok jsem se ale vrátil na univerzitu dokončit studium a náhle začínám chápat, že věci opravdu nejsou tak ok a univerzity neprodukují reálně nic hodnotného. Rád bych se na toto téma pokusil vyjádřit poněkud obšírněji a také  konkrétně ukázat na problémy, kvůli kterým systém vysokoškolského vzdělávání degeneruje.

úterý 27. února 2018

Slovanské ezo III. Slovansko-árijské védy

Dnešní článek je věnován jednomu z nejnebezpečnějších směrů slovanského ezoterismu. Jeho význam spočívá jak v radikálním a nenávistném učení, tak v jeho lezavé rozšířenosti. Jeho následovníci si říkají Inglingové a následují učení, které je všeobecně známo jako Slovansko-Árijské Védy (dále jako SAV). Hnutí bylo vytvořeno samozřejmě v 90. letech v Rusku a od té doby si razí cestu k srdcím všech, kteří chtějí následovat své slovanské kořeny a tradici Předků. Tito slovano-árijci si ve svém religiózním kroužku vypracovali spoustu zajímavých tvrzení nejen v oblasti náboženství, historie a lingvistiky, ale i např. biologie. Jelikož všichni přece více či méně hledáme cestu Předků a chceme návrat Tradic, tak si pojďme představit tuto veskrze imponující chásku brilantních teologů. Upozorňuji, že jde o velmi přesvědčivou a naléhavou argumentaci, takže jestli nechcete být zmanipulováni, tak raději nečtěte dále!