čtvrtek 24. května 2018

Obhajoba fundované diplomky


Obor: Česká literatura
Diplomová práce: Odzemek jako specifický typ tance
Rok: 2018

Stručný záznam obhajoby diplomanta:
Má práce se jmenuje Odzemek jako specifický typ tance. O toto téma se zajímám docela dlouho, protože jsem před dvěma roky například psal bakalářskou práci na téma „Traktoriády v obci Zděchov“, takže jsem si řekl, že bych mohl pokračovat v tomto tématu. Na začátku práce jsem stanovil hypotézu, že odzemek je vlastně specifický druh tance. Prostřednictvím teoretických poznatků jsem došel k překvapivému závěru, že opravdu jde o specifický druh tance a dokonce spadá do systému folklorních děl. Pak jsem v praktické části analyzoval jednotlivá specifika odzemku, figury, pohyby a jejich historický vývoj. V závěru praktické části jsem vyvrátil stanovenou hypotézu, že odzemek je stejný jako všechny ostatní tance. K tomu faktu jsem dospěl absencí stejných figur u jiných tanců a naopak výskytem těchto figur u odzemku. Práce pro mě byla velmi přínosná a myslím, že práce bude přínosná pro všechny zájemce z oboru Česká literatura.Posudek vedoucího práce:
Jde o výbornou práci, která zkoumá odzemek jako tanec. Obzvláště oceňuji analytický přístup v práci. Byla stanovena logická hypotéza, že se odzemek nemůže zásadním způsobem lišit o ostatních tanců, je-li také tancem. Nakonec však MŮJ diplomant odhalil pozoruhodná fakta, která ve prospěch této hypotézy vůbec nemluví. Závěry práce  MÉHO diplomanta přesně odpovídají na zadané otázky a formulace jasně svědčí o kvalitě MNOU VEDENÉ diplomové práce. Hodnotím plným počtem bodů!

* * *

Obhajoby probíhaly ve veselém a přátelském duchu, přítomní si pochvalovali nejen své diplomanty, ale především svůj nemalý podíl na jejich úspěchu. Největším úspěchem a zajímavostí toho dne bylo, že diplomant z oboru Česká literatura potvrdil, že odzemek je tanec a dovedl znalecky rozebrat jeho specifika. Psal přece před dvěma lety práci o traktoriádě, tak o odzemku musí něco vědět, ne?
Žádné komentáře:

Okomentovat